Informatie opdrachtgevers 2022

Wat vragen we van opdrachtgevers?

 

Voor de netwerkbijeenkomst 
Binnen hun keuzeproject werken leerlingen zich in groepjes van gemiddeld 4 leerlingen aan een bèta-technische casus van een opdrachtgever. Zij werken hier ongeveer 16 weken 4 uur per week aan.

Wij vragen opdrachtgevers vooraf na te denken over een casus. Indien gewenst helpen wij graag met het opstellen van een goede casus.  

 

Tijdspad

 

7 november 2022 - Deadline voor het aanleveren van de casussen. De casussen worden via een verborgen webpagina gedeeld met de leerlingen ter voorbereiding op hun voorkeursaanvragen.

 

22 november 2022 - Deadline voor leerlingen om hun top 5 speeddates aan te geven. Zij worden ingedeeld bij ongeveer 3 voorkeursaanvragen.

28 november 2022 - Meer informatie over 2 december per e-mail. 

2 december 2022 - Technasium Netwerkbijeenkomst 2022: Op dit evenement presenteren opdrachtgevers online hun casus(sen) aan de groepjes leerlingen en stellen de leerlingenteams vragen over de casussen.

Vanaf 5 december 2022 - Leerlingen nemen contact op met de opdrachtgevers. Opdrachtgevers kunnen bij veel animo vragen om motivatiebrieven. Leerlingen worden vriendelijk verzocht ook opdrachtgevers waar zij niet gaan starten hiervan in te lichten.

Februari - mei 2023 - Leerlingen werken op school aan de gekozen projecten. Bij voorkeur maken leerlingen een startafspraak maken en een tussenoplevering bespreken met de opdrachtgever.

Juni - juli 2023 - Leerlingen presenteren hun uitkomsten aan de opdrachtgever.