Technasium netwerk Brabant-Oost

Welkom op de gezamenlijke website van de zes Technasia in Brabant-Oost. In een Technasium zitten havo-en vwo-leerlingen die méér willen met de bètavakken. In het Technasium maken ze gebruik van hun grote interesse in de wereld van bèta en techniek en ontwikkelen ze zichzelf tot onderzoekers en ontwerpers. Dit doen ze door te werken aan uitdagende projecten van échte opdrachtgevers. Op deze website vindt u onder andere informatie over het Technasium, over wat bedrijven voor ons kunnen betekenen en over de activiteiten die we organiseren.

Technasium Netwerkbijeenkomst 1 februari 2019

Het technasiumnetwerk Brabant-Oost organiseert voor de negende keer een netwerkbijeenkomst. Ongeveer 330 enthousiaste bovenbouwleerlingen van zes verschillende scholen maken kennis met diverse bedrijven uit de regio. Zo krijgen ze een idee van de echte bèta-wereld en hopen ze contacten te leggen die nuttig zijn voor hun keuzeprojecten in het technasium.

Bedrijven uit alle verschillende bètawerelden die deel willen nemen aan deze bijzondere middag kunnen zich aanmelden via https://goo.gl/forms/yfowc4iQkf0SZ7ur1. Voor informatie en een impressie van vorige edities zie: http://www.technasiumbrabantoost.nl/events/netwerkbijeenkomst/.

 

Voorbereiding voor bedrijven die mee doen aan de netwerkbijeenkomst

Zoals eerder aangegeven zijn onze leerlingen actief op zoek naar een keuzeopdracht. Binnen deze keuzeopdracht gaan leerlingen in groepjes van gemiddeld 4 leerlingen voor een periode van ongeveer 16 weken (ca. 5 uur per week) zich inzetten voor een bèta-technische casus van uw bedrijf. Wij vragen u bij voorhand na te denken over een desbetreffende casus. 

 

Voorbeeld beta-technische casus

Hoe creëren we waarde uit afvalwater?

Sinds de jaren ’70 zijn de waterschappen in Nederland verantwoordelijk voor het zuiveren van het afvalwater. Het gaat hierbij grotendeels om het afvalwater wat we met een kleine 18 miljoen Nederlanders dagelijks produceren. Er is bijna geen land in de wereld waar het afvalwater zo goed gezuiverd wordt als in Nederland. Heel knap natuurlijk, maar de waterschappen willen meer. Afvalwater zit vol energie en schaarse en waardevolle grondstoffen. Grondstoffen die steeds schaarser worden.

 

Via de energie- en grondstoffenfabriek werken alle 22 Nederlandse waterschappen samen aan het winnen van energie en grondstoffen. Er zijn negen energiefabrieken in voorbereiding en inmiddels acht rioolwaterzuiveringsinstallaties zijn getransformeerd tot energiefabriek. Daarnaast wordt er intensief onderzoek gedaan om waardevolle grondstoffen terug te winnen uit afvalwater. Er zijn al zeven locaties waar fosfaat wordt teruggewonnen. Naast fosfaat kan ook cellulose, biopolymeren, alginaat en CO2 worden gewonnen. Bedrijven kunnen deze grondstoffen opnieuw gebruiken. Er zijn vele mogelijke toepassingen: fosfaat als groene meststof voor de landbouw, cellulose voor asfalt en CO2 voor tuinbouwkassen en procesindustrie.

 

Maar het opzetten van een keten waarin grondstoffen worden hergebruikt valt niet mee. Aan jullie de opdracht om zo een keten voor een van de grondstoffen vorm te geven.