Technasium in de onderbouw

Brugklas

Technasiumscholen kiezen of zij in de brugklas een oriëntatiejaar of een keuzejaar met de leerlingen doen. Tijdens een oriëntatiejaar volgen alle burgklasleerlingen ten minste één, maar meestal twee technasiumprojecten. Daarnaast krijgen zij ook nog andere richting aangeboden zoals kunst, media en/of sport. In een keuzejaar kiezen de leerlingen bij de start van de brugklas of zij de technasiumstroming willen volgen. Je krijgt dan homogene technasiumklassen (waarin iedereen O&O volgt) en niet-technasiumklassen.

Tweede en derde jaar

In de meeste gevallen kunnen leerlingen in- en uitstromen op verschillende momenten. Dit is afhankelijk van de opzet van de school, het keuze- of oriëntatiejaar, de aanwezigheid van een techniekstroming op het vmbo met doorstroming naar de havo en de flexibilisering van het onderwijs.

Curriculumopbouw

De docenten zijn, gezamenlijk met de technator, verantwoordelijk voor een gevarieerd curriculum. Zij zorgen ervoor dat er in de onderbouw 8 tot 12 projecten aan de orde komen, waarbij de leerlingen een variëteit van bètawerelden, onderzoeks- en ontwerpopdrachten aangeboden krijgen. Ook zorgen zij voor het relatiebeheer met opdrachtgevers, ontwikkelen waar nodig vaardighedenworkshops en een doorlopende leerlijn. Actuele vraagstukken vragen hierbij om een steeds veranderlijk aanbod in de opdrachten. Hierdoor staat de curriculumopbouw hoog op de agenda tijdens de overleggen van de docenten.