Technasium in de bovenbouw

In de bovenbouw kiest een technasiumleerling het officiële examenvak Onderzoeken & Ontwerpen in zijn of haar vakkenpakket. De leerlingen gaan verder met het ontwikkelen van kwaliteiten en vaardigheden, ook nu door te werken aan projecten van échte opdrachtgevers.

Keuzeprojecten

Vanaf klas 4 gaan de leerlingen zélf op zoek naar hun opdrachtgever en project. Zo krijgen ze nog meer verantwoordelijkheid in het contact met en afspraken met hun opdrachtgever en hebben ze de mogelijkheid om zich te verdiepen in de bètawereld van hun eigen interesse. De keuzeprojecten duren steeds een half schooljaar en bestaan uit twee fases:

- In fase 1 gaan de leerlingen op zoek naar een opdrachtgever door zelf bedrijven of instellingen te benaderen. Ze gaan in gesprek met hun opdrachtgever en stellen samen vast wat de casus is waar het projectteam mee aan de slag gaat. Vervolgens denken ze na over de benodigde stappen in hun ontwerp- of onderzoeksproject, over de planning, over af te leveren producten enzovoorts. Aan het eind van fase 1 presenteren de leerlingen hun projectplan.

- Als het projectplan goedgekeurd is begint fase 2: het uitvoeren van het project. Ze voeren het projectplan uit en lossen de uitdagingen die tijdens het project naar voren komen op. Uiteindelijk leveren ze hun eindproducten af. Dat bestaat in ieder geval uit een rapportage en een presentatie aan de opdrachtgever. Daarnaast kunnen, afhankelijk van het project, fysieke dingen zoals maquettes, schaalmodellen, tekeningen, simulaties, demonstratiemodellen, prototypes, stukjes software enzovoorts een product zijn dat de leerlingen afleveren.

Meesterproef

In het examenjaar richten de leerlingen zich volledig op hun meesterproef: het finale-keuzeproject waar ze in totaal zo'n 8 maanden aan kunnen werken. Ook hiervoor zoeken ze, met een projectteam, een eigen opdrachtgever. Vaak doen leerlingen hun meesterproef al in een richting die aansluit op wat ze later willen gaan studeren. Om meer diepgang te bereiken zoeken ze naast een opdrachtgever ook één of meerdere extern deskundigen of expertbegeleiders. Daar kunnen ze terecht voor inhoudelijke feedback. Ook spelen zij een rol bij de beoordeling van de projecten.

 

Op deze pagina's kunt u korte samenvattingen lezen van een klein aantal projecten waar leerlingen in de afgelopen jaren aan gewerkt hebben: 2018, 2017.