Uw bedrijf als opdrachtgever

Technasiumprojecten beginnen altijd met een opdrachtgever: een bedrijf of instelling waarvoor de leerlingen een ontwerp of onderzoek gaan doen. Zo'n bedrijf heeft dan een 'casus': een echt probleem waar een antwoord op gevonden moet worden door een onderzoek of een ontwerp.

 

Dit gaat op twee verschillende manieren:
- In de onderbouw schrijven de technasiumdocenten samen met de opdrachtgever een project. Hierin wordt de situatie beschreven, de casus geïntroduceerd, de opdracht gegeven, de eisen toegelicht en deelopdrachten geformuleerd zodat de leerlingen op een goede manier met het onderzoeks- of ontwerpproces aan de gang gaan. Meerdere groepjes van dezelfde klas gaan met het project aan de slag, uiteraard na een introductie door de opdrachtgever of een bezoek aan het bedrijf. Na ongeveer 8 of 9 weken presenteren ze het resultaat, uiteraard aan de opdrachtgever.

- In de bovenbouw gaan de leerlingen zelf contacten leggen met bedrijven en instellingen, om zo een opdrachtgever te vinden die bij hun interesses past. Zij formuleren zélf de opdracht en de casus met de opdrachtgever, gaan ermee aan de slag en koppelen regelmatig hun voortgang en resultaat terug. Uiteraard gecoacht en begeleid door de technasiumdocent.

 

Door als opdrachtgever mee te werken aan het Technasium draagt u bij aan het interesseren van onze leerlingen om te gaan werken in de bètawereld. Leerlingen worden enorm gemotiveerd door voor een echte opdrachtgever aan de slag te mogen gaan. Leerlingen maken kennis met uw bedrijf. En uiteraard kunt u gebruik maken van de onderzoeksresultaten of de soms fantastische en out-of-the-box ideeën en ontwerpen van de leerlingen. 

 

Fundeon stimuleert de samenwerking met Technasia en geven hier uitleg over in hun informatiefolder

 

Bij de brochures vindt u ook meer informatie voor opdrachtgevers.