Wageningen Youth Institute

Download
Wageningen Youth Insitute - expertbegeleiding
WYI biedt expertbegeleiding aan voor onderwerpen die gerelateerd zijn aan het
wereldvoedselvraagstuk. Er zijn veel verschillende onderwerpen te bedenken over hoe
we de wereld op een eerlijke, duurzame en gezonde manier kunnen voeden. Daarbij zijn
er invalshoeken mogelijk vanuit alle schoolvakken; scheikunde, biologie, maar natuurlijk
ook economie of geschiedenis. Een aantal voorbeelden:
• Agro Food Robotica
• Toekomstbestendige landbouw
• Vleesvervangers
• Voedselverspilling
• Voedselzekerheid/verdeling
WYI profielwerkstuk en meesterproef expe
Adobe Acrobat document 417.4 KB