Technasium

Technasium is een doorlopende leerlijn op havo en vwo vanaf de brugklas t/m het examenjaar, die leidt tot een technasiumcertificaat. Leerlingen kunnen ervoor kiezen om in de onderbouw het Technasium te doen naast de 'normale' vakken. Ze krijgen dan het vak Onderzoeken en Ontwerpen op hun rooster. Binnen dit vak wordt gewerkt aan projectopdrachten die uit het bedrijfsleven of overheidsinstellingen komen. De opdrachten worden naarmate leerlingen in een hoger leerjaar komen, uitgebreider, minder gestuurd en van een hoger niveau. De kennis die leerlingen in de andere vakken hebben opgedaan, moeten ze hierbij in de praktijk gaan gebruiken. In de bovenbouw is het vak O&O een keuzevak dat afgesloten wordt met een meesterproef. De leerlingen werken onder begeleiding van docenten in groepjes van 3 of 4 personen volgens een projectplan aan een opdracht. Hierbij hoort vaak ook een gastles, excursie of bedrijfsbezoek. In de onderbouw zijn er meestal drie of vier projecten van ca. acht lesweken die gedaan moeten worden. Ze sluiten het project af met een presentatie van hun onderzoek of product aan de opdrachtgever. In de bovenbouw leggen de leerlingen zelf contacten met bedrijven voor hun keuzeprojecten. In het Technasium wordt niet alleen het product beoordeeld: ook het proces speelt een grote rol. De leerlingen ontwikkelen zo kwaliteiten om een goede onderzoeker en ontwerper te worden.

Waarom Technasium?

Technasium Brabant-Oost: Trots, Talent, Toekomst!

Als een leerling voor het Technasium kiest, leert hij om kennis meteen in de praktijk toe te passen. Zo weet hij waar hij voor leert. De leerling ontwikkelt vaardigheden en eigenschappen die hij als toekomstige vakman of vakvrouw nodig heeft om succesvol te zijn. Naast een flinke dosis kennis, leert hij zijn fantasie te gebruiken bij het vinden van oplossingen, leert hij door te zetten ook als het even tegenzit en leert hij te werken volgens een planning. Zo wordt de leerling beter voorbereid op een vervolgstudie. Hij heeft al geleerd op een wetenschappelijke manier te denken en te werken. En natuurlijk is het ook gewoon leuk en motiverend om op een andere manier te leren.