Samenwerking met Fontys Engineering

De samenwerking met Fontys Engineering is uitgebreid. We merkten in onze samenwerking dat leerlingen nog weinig zicht hadden op welke opleidingen er zijn en wat deze opleidingen inhouden. In samenwerking tussen de opleidingscoördinatoren van Fontys en de technatoren van het Dr. Knippenbergcollege, d'Oultremontcollege en Jeroen Bosch College is een project ontworpen wat speciaal aandacht heeft voor deze vakgebieden. Het project heeft in de schooljaren 2020-2021 en 2021-2022 test gedraaid en wordt momenteel op bijna alle scholen in technasiumnetwerk Brabant-Oost aangeboden aan 3havo. Bij deze samenwerking zit een kick-off met docenten/studenten van de Fontys, wordt er materiaal geleend van de Fontys en zijn er feedbackmomenten ingepland. Een resultaat van dit project uit 2021-2022 op het Dr. Knippenbergcollege is vastgelegd in onderstaande filmpjes.