De samenwerking met de TU/e loopt via de technasiumscholen. Ook oud-leerlingen die momenteel student op de TU/e zijn worden gevraagd om een bijdrage te blijven leveren aan het technasiumonderwijs. Bijvoorbeeld in de vorm van expertbegeleiding. 

Het netwerk ziet gedurende de jaren een sterkere samenwerking ontstaan met de volgende onderdelen van de TU/e:

- Eindhoven School of Education (ESoE): scholen ontvangen studenten als stagiair(e) die zich aan het bekwamen zijn als eerstegraads docent Ontwerpen. De netwerkregisseur geeft een gastcollege vakdidactiek en geeft feedback op beroepsproducten van de studenten.

- Innovation Space: de projecten die worden uitgevoerd als onderdeel van Challenge Based Learning, zijn als inspiratiebron voor keuzeprojecten en meesterproeven. Innovation Space werft studententeams om een bijdrage te leveren aan de keuzeprojecten voor de tweede helft van het schooljaar (vanaf 2020-2021).

- SensUs Highschool project: het honoursteam van SensUs organiseert een keuzeproject richting biosensoren

- Het Bachelorcollege en ESoE worden uitgenodigd voor de Meesterproeffinale van het netwerk. Het doel hiervan is het niveau van de meesterproeven te laten zien en te beoordelen op propedeuseniveau. 

 - TU/e maakt het mogelijk voor leerlingen om een aanvraag voor expertbegeleiding te doen en te ontvangen van studenten (vanaf 2021-2022).