De samenwerking met de TU/e loopt via de technasiumscholen. Ook oud-leerlingen die momenteel student op de TU/e zijn worden gevraagd om een bijdrage te blijven leveren aan het technasiumonderwijs. Bijvoorbeeld in de vorm van expertbegeleiding. 

Het netwerk ziet gedurende de jaren een sterkere samenwerking ontstaan met de volgende onderdelen van de TU/e:

- Eindhoven School of Education (ESoE): scholen ontvangen studenten als stagiair(e) die zich aan het bekwamen zijn als eerstegraads docent Ontwerpen. De netwerkregisseur geeft een gastcollege vakdidactiek en geeft feedback op beroepsproducten van de studenten.

- Innovation Space: de projecten die worden uitgevoerd als onderdeel van Challenge Based Learning, zijn als inspiratiebron voor keuzeprojecten en meesterproeven. 

- SensUs Highschool project: het honoursteam van SensUs organiseert een keuzeproject richting biosensoren

- Het Bachelorcollege wordt uitgenodigd voor de Meesterproeffinale van het netwerk. Het doel hiervan is het niveau van de meesterproeven te laten zien en te beoordelen op propedeuseniveau.