Voorbereiden netwerkbijeenkomst 2022

Planning TNB22

Download
Planning TNB22 _DEFDEF.pdf
Adobe Acrobat document 109.0 KB

Casussen TNB22Voorbereiding

Hoe bereid ik me voor op het bedrijf en de casus?

Lees natuurlijk de informatie over het bedrijf en de casus op deze website goed door (deze staat hier).

Bekijk daarna de website van het bedrijf. Kijk niet alleen op de hoofdpagina, maar ook onder kopjes als  'projecten', 'competenties' en 'markten'. Maak aantekeningen en schrijf vragen op over het bedrijf en de inhoud van de casus. Bijvoorbeeld:

 • Aan welke eisen moeten de producten/diensten van dit bedrijf voldoen?
 • Wat kan er misgaan als zij hun werk niet goed doen?
 • Waar moet je dus rekening mee houden bij de opdracht uit de casus?

 

Wat heb ik nodig om de opdracht goed uit te kunnen voeren?

Bedenk ook wat je nodig hebt van het bedrijf om straks jouw opdracht goed uit te kunnen voeren. 
Schrijf deze vragen ook op. Bijvoorbeeld:

 • Mogen jullie op bezoek komen?
 • Hoe kun je tussendoor vragen stellen?
 • Hoe vaak?
 • Hoe doe je dat? Via mail of bellen of...?

Hoe ga je het gesprek afronden?

Spreek met je groepje af hoe je het gesprek afrondt. Schrijf dit vooraf op. Bijvoorbeeld:

Hartelijk dank voor de informatie en voor uw tijd. Wij gaan overleggen of we deze opdracht bij u willen doen. Als we voor uw opdracht kiezen, sturen we maandagochtend een e-mail. Naar welk adres kunnen we deze e-mail sturen? 

 

Wat trekken jullie aan?

Je hoeft niet superstrak in pak, maar zorg wel dat je een nette en verzorgde indruk maakt. Het is tenslotte een zakelijke afspraak!

De Netwerkbijeenkomst

Algemene tips

 • Zorg dat je op tijd bent.
 • Zoek een plek waar je al je gesprekken rustig kunt zitten en geen last hebt van het geluid van anderen of anderen stoort.
 • Test van tevoren of je verbinding stabiel is en of je beeld- en geluidsinstellingen goed staan.
  Inbellen zonder beeld is geen optie!
 • Niet eten en drinken tijdens een teamsoverleg.
 • Zit er nog een ander groepje in jouw tijdslot? Vraag ze dan netjes om af te ronden:
  Mag ik iets vragen, gaat dit nog lang duren? Wij zouden graag ons gesprek starten en we hebben hierna weer een ander gesprek. Wij willen dus graag ons gesprek starten.
 • Maak aantekeningen tijdens het gesprek. Achteraf weet je vaak niet meer precies wat er is gezegd. Zeker bepaalde termen kunnen handig zijn om te noteren. Maak afspraken wie 'notuleert' (schrijft) en wie de vragen stelt.

Het gesprek

Hieronder staat hoe een gesprek ongeveer kan lopen:

Start

 • Wij zijn [naam, klas, school]
 • Wij zijn geïnteresseerd in... 
 • Wij hebben gekozen voor uw bedrijf/opdracht, omdat...
 • Kunt u wat meer vertellen over
  • wie u bent (rol in het bedrijf)...
  • het bedrijf
  • de opdracht

In het gesprek blijf je in de gaten houden of jullie vragen worden beantwoord. Daar mag je ook in sturen: Interessant,

 • welke eisen zitten daaraan?
 • voor welke klanten is dat?
 • hoe test je dat?
 • wat kan er misgaan als uw bedrijf dit niet goed doet?
 • etc (zie de vragen die je hebt voorbereid over het bedrijf en de casus!)

Praktisch

Stel de vragen die je hebt opgesteld om de opdracht goed uit te kunnen voeren. 

 

Afronding

Bedank voor de tijd etc - zie de afronding die je had voorbereid!
Zorg dat je de naam en e-mail adres goed opschrijft!

Gesprekstips

'Doe geïnteresseerd'! Die opmerking heb je vast al eens gehoord. Maar hoe doe je dat?

 • Stel vragen (zie tips boven!)
 • Wil je meer weten? De zin 'goh, vertel...' werkt altijd!
 • Reageer op wat de ander zegt:
  Interessant. Dus je zegt dat... Wat je net zei, hoe zit dat met...? etc.

Na de TNB22

Hoe laat je de opdrachtgever weten dat je de opdracht wil doen?

Weten jullie welke opdracht je wil doen? Neem dan direct actie! Sommige opdrachtgevers zijn populair en een snelle reactie laat zien dat jij weet wat je wil. Stuur dus een e-mail.

 

 

 

 

Voorbeeld e-mail

Beste ...,

 

Afgelopen vrijdag hebben we elkaar online gesproken tijdens de Technasium Netwerk Bijeenkomst. Wij vonden uw opdracht heel interessant, omdat ... (benoem iets dat in het gesprek ter sprake is gekomen). Daarom willen wij graag uw opdracht doen.

Graag horen wij of dit mogelijk is.

 

Met vriendelijke groeten,

 

...

(namen, klas, school)

 

Laat je docent de mail altijd even lezen!

 

Hoe laat je een opdrachtgever weten dat je een opdracht (nog) niet wil doen?

Heb je een opdracht(gever) die wel interessant vindt, maar nu niet kiest? Laat de opdrachtgever dit dan weten. Misschien hou je hier een contact aan over voor je meesterproef:

Beste ...,

Hartelijk dank voor het gesprek afgelopen vrijdag tijdens de technasium netwerkbijeenkomst. Voor deze keer hebben we niet voor uw opdracht gekozen. Maar we vonden het wel interessant. Wellicht komen we voor een volgende opdracht bij u terug. 

 

Met vriendelijke groeten, ...


Deze evaluatie is voor na de bijeenkomst! 


 

 

Veel plezier!