Technasium en TU/e gaan intensiever samenwerken

TU/e gaat studenten leveren als expertbegeleider tijdens de meesterproef

 

Eindhoven, 30 april 2021 

 

 

Hoe zorg je voor de juiste student op de juiste plek? En met welke vaardigheden en competenties zorgen we ervoor dat studenten studiesucces behalen? Technasiumscholen werken al 17 jaar aan dit vraagstuk. In regio Brabant-Oost bestaat sinds 2005 het technasiumnetwerk Brabant-Oost. De samenwerking met het hoger onderwijs is inmiddels uitgegroeid tot een professionele samenwerking tussen middelbaar onderwijs en hoger onderwijs. De langgekoesterde wens om inhoudelijk samen te werken met de Technische Universiteit Eindhoven komt in vervulling. 

 

Meesterproef 

Binnen het Technasium volgen leerlingen het vak Onderzoek & Ontwerpen, kortweg O&O. Daarin werken ze in teamverband voor een opdrachtgever uit de praktijk. Ze doen onderzoek of lossen met hun ontwerp uitdagende vraagstukken op. Binnen deze vraagstukken werken zij aan hun competenties en vaardigheden. In het eindexamenjaar wordt dit vak afgesloten met de meesterproef. Leerlingen werken driekwart schooljaar lang aan een groot project, waarin ze laten zien wat ze waard zijn en waarin de brug wordt geslagen naar het hoger onderwijs. Bij deze meesterproef wordt expertbegeleiding vanuit het hoger onderwijs gevraagd. 

Pilot met studentbegeleiders vanuit de TU/e 

In het huidige schooljaar hebben enkele studenten van de TU/e al gefungeerd als expertbegeleider. Deze samenwerking is positief geëvalueerd en heeft ertoe geleid dat de TU/e voor komend schooljaar student-expertbegeleiding breder gaat uitvoeren. 

 

Tessa en Daniël – studenten werktuigbouwkunde TU/e: ‘’De leerlingen zijn vol enthousiasme aan de slag gegaan. In de finale hebben we zes projecten voorbij zien komen. Het was indrukwekkend om te zien welk niveau de leerlingen hebben kunnen bereiken in een erg zelfstandig project.’’ 

 

Meesterproeffinale 

Op de scholen zelf is de meesterproef inmiddels afgerond. De leerlingen zijn beoordeeld op de scholen zelf. Het beste team van de school werd uitgenodigd om hun school te verdedigen tijdens de meesterproeffinale. De deelnemende teams waren: 

- Eckartcollege: Anne, Bram en Etienne (vwo) met 'Digital Twinning' voor Sioux Technologies 

- d'Oultremontcollege: Bjorn (vwo) met 'Ontwikkeling van de tweede generatie cardiale mappingsystemen' voor het Erasmus MC 

- Dr. Knippenbergcollege: Fleur (havo) met 'Ontwerpen voor een gezonde wijk en circulaire wijk' voor Brainport Smart District Brandevoort 

- Jacob-Roelandslyceum: Maud, Anne, Jork en Douwed (havo) met 'Poolhouse van isolerend beton' voor sKin architects 

- Jeroen Bosch College: Menno, Koen, Max en Jules (vwo) met 'Technische Buddy' voor ASML 

- Varendonck College: Sabine, Yanne, Loes en Sem (vwo) met 'App voor jongeren' voor Nationale Vereniging ReumaZorg Nederland 

 

Jury en beoordeling 

De jury bestond uit medewerkers en studenten van het Technasium, Fontys Hogeschool, HAS hogeschool en de Technische Universiteit Eindhoven. De juryleden hebben beoordelingen afgegeven door middel van een digitaal beoordelingsformulier. Hiermee beoogt het netwerk de samenwerking tussen het technasium aan te laten sluiten op de vervolgopleidingen in de regio.

 

Winnaars 

Dit jaar werd er voor het eerst een expertprijs en een publieksprijs uitgereikt. Voor de expertprijs hebben 15 juryleden vanuit onder andere de TU/e de meesterproeven beoordeeld op ontwerp/advies, onderbouwing en eindpresentatie. Voor de publiekprijs werd aan alle deelnemende leerlingen gevraagd om een ranking te maken van de presentaties. 

De expertprijs werd in ontvangst genomen door Bjorn van het d'Oultremontcollege met zijn 'Ontwikkeling van de tweede generatie cardiale mappingsystemen' voor het Erasmus. De publiekprijs ging naar Anne, Bram en Etienne van het Eckartcollege met hun 'Digital Twinning' voor Sioux Technologies. 

Verdere samenwerking met Innovation Space 

Ook op het gebied van het inhoudelijke curriculum is beweging. Zo heeft de TU/e in het afgelopen schooljaar studenten teams van het Innovation Space als ‘challenge owner’ laten fungeren voor keuzeprojecten. Hiervoor is ruimte gemaakt tijdens het tweede keuzeproject van 4 en 5vwo. Deze keuzeprojecten lopen nog door tot aan het einde van het schooljaar en zullen ook geëvalueerd worden. Mogelijk biedt dit ook nieuwe kansen van technasiumleerlingen om in een vroeg stadium al betrokken te zijn met de TU/e.  

Prof.dr.ir. Isabelle M.M.J. Reymen – Wetenschappelijk Directeur TU/e innovation Space: ‘’Voor technasium leerlingen kan het heel interessant zijn om alvast een kijkje te nemen op de TU/e en kennis te maken met uitdagende projecten. Studenten teams kunnen op hun beurt ook nieuwe vaardigheden opdoen als coach van studenten en daarnaast nieuwe inzichten opdoen voor de challenges waar zij aan werken’’.

Willem – Team Virtue"Ik stond enorm versteld van de innovatieve en met name creatieve oplossingen waar de leerlingen al in de eerste bijeenkomst mee kwamen. Voor de leerlingen is niks te gek en dat is niet alleen heel leuk om te zien maar helpt ook echt om het probleem vanaf een andere kant te bekijken.”  


Netwerk Brabant-Oost 

Technasiumnetwerk Brabant-Oost bestaat uit zes technasiumscholen die samenwerken in het netwerk Brabant-Oost. Het zijn het Jacob-Roelandslyceum (Boxtel), het Dr. Knippenbergcollege (Helmond), het Jeroen Bosch College (Den Bosch), het Varendonck-college (Asten), het d’Oultremontcollege (Drunen) en het Eckartcollege (Eindhoven). Het netwerk werkt intensief samen met de Fontys en TU/e. Dit resulteert in meerdere activiteiten, waarvan de meesterproeffinale daar één van is. Voor meer informatie over Technasiumnetwerk Brabant-Oost, klik hier.  

 

 

Voor meer informatie over de meesterproeffinale en technasiumnetwerk Brabant-Oost kunt u terecht op www.technasiumbrabantoost.nl of kunt u contact opnemen met Samantha Boon, netwerkregisseur Stichting Technasium via s.boon@technasium.nl. 

Voor meer informatie over de vernieuwde samenwerking met de TU/e kunt u contact opnemen met Marjoleine van Kollenburg- Wouters via M.J.v.Kollenburg-Wouters@tue.nl.