Technasium Netwerkbijeenkomst


Automotive Campus voor de tweede keer locatie van de Technasium Netwerkbijeenkomst

 

De Automotive Campus in Helmond vormde op vrijdag 1 februari voor de tweede keer de locatie voor de jaarlijkse netwerkbijeenkomst van het Technasium. Driehonderd leerlingen van de zes deelnemende scholen kunnen op deze innovatieve en inspirerende locatie kennismaken met een 30-tal bedrijven en instellingen.

 

Ontmoeten

Het sleutelwoord tijdens de netwerkbijeenkomst is ‘ontmoeten’. Voor de leerlingen die het vak Onderzoek en Ontwerpen (O&O) volgen in de technasiumstroming is de netwerkbijeenkomst een uitgelezen gelegenheid om verschillende bedrijven in één keer te ontmoeten. Tijdens deze bijeenkomst gaan ze bij de verschillende bedrijven op zoek naar keuzeprojecten die ze voor deze opdrachtgevers kunnen uitvoeren. Ook leggen ze contacten met verschillende bedrijven waar ze later in hun carrière nog gebruik van kunnen maken.

 

Toekomst

Voor de deelnemende organisaties is de netwerkbijeenkomst een mogelijkheid om hun organisatie te presenteren. Door middel van diverse opdrachten kunnen zij de leerlingen kennis laten maken met de wereld van de technologie en hopelijk hierdoor enthousiast te maken voor bèta technische vervolgopleidingen. Door leerlingen kennis te laten maken met de technologie geeft het ook de mogelijkheid om in een vroeg stadium nieuwe krachten aan te boren om de krapte op de markt op te vangen. Voor hen is de ontmoeting met een leerling er wellicht één met een toekomstige werknemer. Naast veel terugkerende technische bedrijven begint de netwerkbijeenkomst ook in de smaak te vallen bij bedrijven die zich richten op innovatie en duurzaamheid. Ook de cross-overs tussen de verschillende organisaties maakt dit evenement op meerdere fronten interessant om aan deel te nemen. 

 

Inspirerende omgeving
De netwerkbijeenkomst is voor de tweede keer gehouden op de Automotive Campus, de nationale en internationale hotspot, ontmoetingsplek en vestigingslocatie op het gebied van automotive en slimme mobiliteit. De Automotive Campus in Helmond is een ontmoetingsplek waar kennis en bedrijven samen komen met als doel het bevorderen van cross-sectorale samenwerking, kennisdeling en open innovatie. Op de campus worden slimme, veilige en duurzame mobiliteitsoplossingen voor mensen, wegen en voertuigen vandaag en morgen gerealiseerd.

 

Technasiumnetwerk Brabant Oost
De Technasium Netwerkbijeenkomst is een evenement voor en door het technasiumnetwerk Brabant Oost. De deelnemende scholen zijn het Jacob-Roelandslyceum (Boxtel), het Dr.-Knippenbergcollege (Helmond), het Jeroen Bosch College (Den Bosch), het Varendonck College (Asten), het d’Oultremontcollege (Drunen) en het Eckartcollege (Eindhoven).

Jubileum in 2020
In 2020 zal voor de tiende keer de Technasium Netwerkbijeenkomst georganiseerd worden. Hiervoor is het netwerk op zoek naar nieuwe organisaties, ideeën en financieringen om dit jubileum mee te vieren.


Uitnodiging TNB19

Het technasiumnetwerk Brabant-Oost organiseert voor de negende keer een netwerkbijeenkomst. Ongeveer 330 enthousiaste bovenbouwleerlingen van zes verschillende scholen maken kennis met diverse bedrijven uit de regio. Zo krijgen ze een idee van de echte bèta-wereld en hopen ze contacten te leggen die nuttig zijn voor hun keuzeprojecten in het technasium. Ook maken ze kennis met het Hoger Onderwijs uit de regio.

Bedrijven uit alle verschillende bètawerelden die deel willen nemen aan deze bijzondere middag kunnen zich aanmelden via https://goo.gl/forms/yfowc4iQkf0SZ7ur1.

 

De komende netwerkbijeenkomst zal zijn op vrijdagmiddag 1 februari van 15.00 tot 17.00 uur. We maken hiervoor voor de tweede keer gebruik van de volgende locatie: de Automotive Campus in Helmond. Voor dit event zijn wij weer op zoek naar bedrijven en instellingen die door hun deelname een bijdrage willen leveren aan het technasiumonderwijs. We proberen zoveel mogelijk bedrijven en instellingen, uit alle verschillende bètawerelden, te vinden die deel willen nemen aan deze bijzondere middag. Laat het ons weten als u erbij wilt zijn via het aanmeldformulier: https://goo.gl/forms/yfowc4iQkf0SZ7ur1. Links in het menu kunt u terugblikken van de afgelopen bijeenkomsten inzien.

 

Voorbereiding voor bedrijven die mee doen aan de netwerkbijeenkomst

Zoals eerder aangegeven zijn onze leerlingen actief op zoek naar een keuzeopdracht. Binnen deze keuzeopdracht gaan leerlingen in groepjes van gemiddeld 4 leerlingen voor een periode van ongeveer 16 weken (ca. 5 uur per week) zich inzetten voor een bèta-technische casus van uw bedrijf. Wij vragen u bij voorhand na te denken over een desbetreffende casus. 

 

Voorbeeld beta-technische casus

Hoe creëren we waarde uit afvalwater?

Sinds de jaren ’70 zijn de waterschappen in Nederland verantwoordelijk voor het zuiveren van het afvalwater. Het gaat hierbij grotendeels om het afvalwater wat we met een kleine 18 miljoen Nederlanders dagelijks produceren. Er is bijna geen land in de wereld waar het afvalwater zo goed gezuiverd wordt als in Nederland. Heel knap natuurlijk, maar de waterschappen willen meer. Afvalwater zit vol energie en schaarse en waardevolle grondstoffen. Grondstoffen die steeds schaarser worden.

 

Via de energie- en grondstoffenfabriek werken alle 22 Nederlandse waterschappen samen aan het winnen van energie en grondstoffen. Er zijn negen energiefabrieken in voorbereiding en inmiddels acht rioolwaterzuiveringsinstallaties zijn getransformeerd tot energiefabriek. Daarnaast wordt er intensief onderzoek gedaan om waardevolle grondstoffen terug te winnen uit afvalwater. Er zijn al zeven locaties waar fosfaat wordt teruggewonnen. Naast fosfaat kan ook cellulose, biopolymeren, alginaat en CO2 worden gewonnen. Bedrijven kunnen deze grondstoffen opnieuw gebruiken. Er zijn vele mogelijke toepassingen: fosfaat als groene meststof voor de landbouw, cellulose voor asfalt en CO2 voor tuinbouwkassen en procesindustrie.

 

Maar het opzetten van een keten waarin grondstoffen worden hergebruikt valt niet mee. Aan jullie de opdracht om zo een keten voor een van de grondstoffen vorm te geven.

 

Dit zijn de bedrijven en instellingen die zich voor de editie van vorig jaar (TNB18) aangemeld hebben:

Programma TNB19

15.00 uur Start Netwerkbijeenkomst

15.15 uur Centraal moment, met sprekers

15.30 uur Vervolg Netwerkbijeenkomst

17.00 uur Einde

Bedrijven

Technasium Brabant-Oost Netwerkbijeenkomst: Trots, Talent, Toekomst!

Wij zijn altijd op zoek naar bedrijven uit verschillende branches om leerlingen te laten zien hoe leuk techniek is. Bedrijven die graag contact willen leggen met geïnteresseerde bèta-leerlingen en eventueel in een technasiumproject met ze samen willen gaan werken. Ook bedrijven of instellingen die niet technisch zijn, maar waar wel veel met techniek en bèta-technisch onderzoek gebeurt zijn van harte welkom.

 

De informatie voor bedrijven over de netwerkbijeenkomst vindt u op de pagina's 'bedrijven'.