Nieuws

Technasium Netwerkbijeenkomst 1 februari 2019

Het technasiumnetwerk Brabant-Oost organiseert voor de negende keer een netwerkbijeenkomst. Ongeveer 330 enthousiaste bovenbouwleerlingen van zes verschillende scholen maken kennis met diverse bedrijven uit de regio. Zo krijgen ze een idee van de echte bèta-wereld en hopen ze contacten te leggen die nuttig zijn voor hun keuzeprojecten in het technasium.

Bedrijven uit alle verschillende bètawerelden die deel willen nemen aan deze bijzondere middag kunnen zich aanmelden via https://goo.gl/forms/yfowc4iQkf0SZ7ur1. Voor informatie en een impressie van vorige edities zie: http://www.technasiumbrabantoost.nl/events/netwerkbijeenkomst/.

VDC en JRL winnaars Meesterproeffinale!

Donderdagmiddag 19 april ontmoetten de beste meesterproefteams van de Technasia van Brabant-Oost elkaar tijdens de Meesterproeffinale. Na zes goede presentaties van hele mooie projecten vond er juryoverleg plaats. De 1e plaats ging naar het team van het Varendonckcollege, dat zich heeft bezig gehouden met het transport van grote bermborden. De 2e plaats was voor het duo van het Jacob-Roelandslyceum dat een ontwerp en prototype heeft gemaakt voor een manier om medische apparatuur tijdens het bewegen op zijn plek te houden. Gefeliciteerd!

Klik hier voor meer informatie over de projecten van de deelnemers.

 

De meesterproeffinale vond plaats bij TU/e innovation Space, waar de leerlingen en aanwezige ouders en docenten meteen zagen aan wat voor mooie projecten de studenten daar werken: een soort Technasium op heel hoog niveau! Het is mooi om te zien hoe het Technasium aansluit op de ontwikkelingen in het hoger onderwijs.

Meesterproeffinale 2018

Donderdagmiddag 19 april is het weer zover: de beste projectteams van de 6 scholen van Brabant-Oost ontmoeten elkaar in de Meesterproeffinale! Zij zullen in 10 minuten aan elkaar, docenten, juryleden en andere geïnteresseerden hun product van het afgelopen jaar laten zien. Nieuwsgierig waar ze mee bezig zijn geweest? Hun korte samenvattingen staan hier. De middag vindt plaats bij innovation Space van de TU/e. Het belooft een mooie middag te worden!

Ontmoeten voor de toekomst

De Automotive Campus in Helmond vormt op vrijdag 2 februari de locatie voor de jaarlijkse netwerkbijeenkomst van het Technasium. Driehonderd leerlingen van de zes deelnemende scholen kunnen op deze innovatieve en inspirerende locatie kennismaken met een 40-tal technische  bedrijven. Een bijeenkomst die voor zowel de leerlingen als de bedrijven veel oplevert.

Ontmoeten

Het sleutelwoord tijdens de netwerkbijeenkomst is ‘ontmoeten’. Voor de leerlingen die het vak Onderzoek en Ontwerpen volgen is de middag een uitgelezen gelegenheid om verschillende bedrijven in één keer te ontmoeten. Ze gaan bij de verschillende bedrijven op zoek naar keuzeprojecten die ze voor deze opdrachtgevers kunnen uitvoeren. Ook leggen ze contacten met verschillende bedrijven waar ze later in hun carrière nog gebruik van kunnen maken.

 

Toekomst

Voor de deelnemende bedrijven is de netwerkbijeenkomst een mogelijkheid om hun bedrijf te presenteren. Door middel van diverse opdrachten kunnen zij de leerlingen kennis laten maken met de wereld van de techniek en hopelijk hierdoor enthousiast maken voor technische vervolgopleidingen. Door leerlingen kennis te laten maken met de techniek geeft het ook de mogelijkheid om in een vroeg stadium nieuwe krachten aan te boren om de krapte op de markt op te vangen. Voor hen is de ontmoeting met een leerling er wellicht één met een toekomstige werknemer.

 

 

Inspirerende omgeving

De netwerkbijeenkomst zal worden geopend door Lex Boon. Boon is directeur van de Automotive Campus, de nationale en internationale hotspot, ontmoetingsplek en vestigingslocatie op het gebied van automotive en slimme mobiliteit. De Automotive Campus in Helmond is een ontmoetingsplek waar kennis en bedrijven samen komen met als doel het bevorderen van cross-sectorale samenwerking, kennisdeling en open innovatie. Op de Campus worden Slimme, veilige en duurzame mobiliteitsoplossingen voor mensen, wegen en voertuigen van vandaag en morgen gerealiseerd.

 

 

De netwerkbijeenkomst begint vrijdag 2 februari om 15.00 uur. Deelnemende scholen zijn het Jacob-Roelandslyceum (Boxtel), Het Dr. Knippenbergcollege (Helmond), het Jeroen Boschcollege (Den Bosch), het Varendonck College (Asten), het d’Oultremontcollege (Drunen) en het Eckartcollege (Eindhoven).

 

De Technasium Netwerkbijeenkomst wordt mogelijk gemaakt door onderstaande bedrijven en instellingen.

De eerste aanmeldingen zijn binnen!

Over een kleine maand is het weer tijd voor de Technasium Netwerkbijeenkomst. Een groot aantal bedrijven en instellingen ontmoeten dan onze enthousiaste bovenbouwleerlingen! De eerste aanmeldingen van bedrijven die mee willen doen zijn al binnen... Wilt u er, namens uw bedrijf, ook bij zijn op vrijdagmiddag 2 februari? U bent nog steeds van harte welkom!

Netwerkbijeenkomst 2018

Een nieuwe locatie, maar hetzelfde enthousiasme van onze bijna 300 bovenbouwleerlingen als altijd: de Technasium Netwerkbijeenkomst komt er weer aan! Dit jaar zal deze middag waarin de Technasiumleerlingen en bedrijven en instellingen elkaar ontmoeten georganiseerd worden op vrijdagmiddag 2 februari 2018. Op een nieuwe locatie, in één van de harten van techniek die Brabant-Oost rijk is: de Automotive Campus in Helmond. We hopen dat een groot aantal bedrijven en instellingen, uit álle bètawerelden, er weer bij zal zijn.

 

Informatie over de Netwerkbijeenkomst vindt u hier.

Aanmelden of vragen stellen kan al via info@technasiumbrabantoost.nl.

0 Berichten

Technasium Netwerkbijeenkomst weer groot succes

Het Evoluon in Eindhoven vormde vrijdag 10 februari  het decor voor de jaarlijkse netwerkbijeenkomst van het Netwerk Technasium Brabant Oost. Tijdens deze bijeenkomst draaide het vooral om netwerken tussen de ruim 40 technische bedrijven en instellingen en de dik 300 leerlingen van de zes deelnemende scholen.

 

Het was dit jaar voor de zevende keer dat Netwerk Technasium Brabant Oost een dergelijke bijeenkomst organiseerde. De goed geregelde ontvangst was dit jaar in handen van de Technasium-leerlingen van het Jeroen Bosch College. Zij kregen vooraf van het Evoluon een korte workshop hoe zij te werk moesten gaan.

 

Contacten leggen

Jurriaan ten Broek van Geofoxx merkte op dat de leerlingen met zeer gerichte vragen en grote interesse informatie kwamen inwinnen. De professionele houding waarmee ze de bedrijven benaderen laat volgens hem zien dat de leerlingen zeer gemotiveerd zijn om het contact te leggen. Ze komen niet alleen voor eventuele opdrachten maar ontdekken tegelijk ook de vele mogelijkheden die de technische sector hen kan bieden.

 

Opdrachten

Een drietal havoleerlingen verwoordde het heel mooi. “We hebben een aantal bedrijven bezocht en we hebben nu al drie opdrachten waar we wel verder mee willen. En het is ook super fijn om zoveel verschillende bedrijven bij elkaar te zien.” Maar ook voor bedrijven was de netwerkbijeenkomst erg zinvol. Zij konden deze dag  niet alleen hun bedrijf promoten, maar ook kennismaken met mogelijk toekomstige werknemers. In een tijd van schaarste onder technisch personeel is het voor hen belangrijk om veel jongeren enthousiast maken voor een technische vervolgopleiding. Door de scholieren een praktijkopdracht te geven snijdt het mes voor hen ook aan twee kanten: De  leerlingen lossen voor het bedrijf een bestaand probleem op of leveren op zijn minst een frisse en verhelderende kijk op de situatie op.

 

Spreker

De netwerkbijeenkomst werd geopend door Peter van Westendorp. Van Westendorp is projectmanager bij Strukton, een gespecialiseerd bedrijf in technieken voor afzinken van tunnels. Van Westendorp startte zijn verhaal met te vertellen dat hij bij een klein jongetje naar zijn zelfgebouwde sneeuwfort moest komen kijken. Voor een professional in de bouw natuurlijk een interessant project. Daarmee legde hij de link naar de aanwezige  leerlingen  van het Technasium: zij zijn immers de toekomst. De wereld van de techniek staat niet stil en er is veel behoefte aan mensen die de innovatie kunnen voortzetten. Een mooie aftrap van de bijeenkomst om te netwerken aan de toekomst.

 

Klik hier voor foto's.

0 Berichten

Nog een paar dagen...

Vrijdagmiddag 10 februari is de jaarlijkse Technasium Netwerkbijeenkomst, waar onze bovenbouwleerlingen vele bedrijven, instellingen en organisaties ontmoeten. We hebben er zin in!

 

0 Berichten

Netwerkbijeenkomst 2017

De datum van onze volgende Technasium Netwerkbijeenkomst is bekend: vrijdagmiddag 10 februari 2017. Het Evoluon is dan weer voor ons beschikbaar en we hopen dat we weer een groot aantal bedrijven mogen verwelkomen! Tijdens de Netwerkbijeenkomst maken onze ruim 300 leerlingen kennis met bedrijven en instellingen uit alle bètawerelden en hopen ze daarnaast contacten te leggen voor hun keuzeprojecten. Binnenkort worden de uitnodigingen verstuurd aan de bedrijven waar we al contact mee hebben. Wilt u ook een bijdrage leveren aan deze bijeenkomst en daarmee onze Technasiumleerlingen inspireren? Neem gerust contact op met de Technator van één van de zes scholen van Technasium Brabant-Oost!

0 Berichten

Convenant met HAS Den Bosch

Op donderdagmiddag 15 september werd een nieuwe samenwerking bekrachtigd: een samenwerking tussen de stichting Technasium en de HAS Hogeschool in 's-Hertogenbosch. Bij projecten rond milieukunde en management van de leefomgeving kunnen wij en onze leerlingen nu gebruik maken van ondersteuning en expertise van deze HBO-opleidingen. Daarnaast geeft dit voor onze leerlingen kansen om kennis te maken met deze bètawerelden, ter oriëntatie op een eventuele vervolgstudie.

 

De Technasia van Brabant-Oost werken samen met Fontys, Avans en nu dan ook HAS Hogescholen. Voor onze havo-leerlingen zijn expertise, ondersteuning en de mogelijkheid om kennis te maken daardoor binnen handbereik in een zeer breed scala van bètarichtingen.

Naast de officiële ondertekening van het convenant kregen de aanwezige Technatoren en docenten een rondleiding en informatie over de opleidingen Milieukunde en Management van de Leefomgeving.
(foto's: Karin Jonkers)

0 Berichten

Team VDC wint Meesterproeffinale

Eindexamenleerlingen Technasium presenteren hun werk

Welk team heeft de beste meesterproef afgelegd? En welke leerlingen hebben hun project  het beste gepresenteerd? Daar draaide het vanmiddag allemaal om bij de Technasium Meesterproeffinale op het Eckartcollege in Eindhoven. Elk van de 6 deelnemende scholen heeft een groep havo 5 of vwo 6-leerlingen afgevaardigd om voor de jury een presentatie te geven.

 

Meesterproef

Binnen het Technasium volgen leerlingen het vak Onderzoek & Ontwerpen, kortweg O&O. Daarin werken ze in teamverband voor een opdrachtgever uit de praktijk. Ze doen onderzoek en lossen vraagstukken op. In het eindexamenjaar wordt dit vak afgesloten met de meesterproef. Leerlingen werken een schooljaar lang aan een  groot project, waarin ze kunnen laten zien wat ze waard zijn en waarin de brug wordt geslagen naar het Hoger Onderwijs.

 

Topteams

Op de scholen zelf is de meesterproef inmiddels afgerond. De leerlingen zijn beoordeeld door de eigen docent, een expertbegeleider uit het Hoger Onderwijs en natuurlijk door de opdrachtgever zelf. Het team dat naar hun mening de beste meesterproef heeft afgelegd, heeft vanmiddag gestreden in Eindhoven tijdens de grote meesterproeffinale.

 

Varendonck-College

In opdracht van dierenartsenpraktijk de Eenhoorn ontwierpen Dennis, Sem en Thomas "de Cees".

De Cees is een spalk ontworpen van thermoplastisch materiaal en biedt bescherming aan het infuus. Het dier kan met "de Cees" niet aan het infuus krabben of bijten en het voorkomt het buigen van de poot. Bij dierartsenpraktijk de Eenhoorn is "de Cees" ondertussen in gebruik genomen. Dennis, Sem en Thomas hadden het beste ontwerp en konden het goed verdedigen, daarmee sleepten de jongens de felbegeerde meesterproefprijs in de wacht. De jongens kregen tegoedbonnen ter waarde van 100 euro per leerling en een certificaat.

 

Netwerk Brabant-Oost

De meesterproeffinale wordt georganiseerd door de zes Technasiumscholen die samenwerken in het netwerk Brabant Oost. Het zijn het Jacob-Roelandslyceum (Boxtel), Het Dr. Knippenbergcollege (Helmond), het Jeroen Boschcollege (Den Bosch), het Varendonck College (Asten), het d’Oultremontcollege (Drunen) en het Eckartcollege in Eindhoven.

 

0 Berichten

Wie wint de Meesterproefprijs?

Volgende week donderdag vindt de 2e Technasium Brabant-Oost Meesterproeffinale plaats! Dan ontmoeten de zes beste meesterproefteams van onze scholen elkaar. Ze maken kennis met elkaars projecten, en een jury van Technatoren en schoolleiders zal bepalen wie er met de Meesterproefprijs naar huis gaat.

0 Berichten

Technasium Top Award

Op donderdag 3 maart vond op de Fontys in Eindhoven de regiofinale van de Technasium Top Award plaats. Hierin streden de 6 scholen van Brabant-Oost en een school uit Nijmegen voor een ticket naar de landelijke finale. Het ticket heeft helaas ons netwerk verlaten, maar het team van het Jacob-Roelandslyceum maakt met de tweede plek wel nog kans op één van de twee wildcards.

 

Voor een verslag van de middag klik hier!

0 Berichten

Tijd voor de TTA regiofinale

Donderdagmiddag 3 maart is de regiofinale van de Technasium Top Award. Van alle scholen van netwerk Brabant-Oost neemt één team tweedeklassers deel aan deze ontwerpwedstrijd. We wensen ze veel succes!

Het team van het Eckartcollege is er klaar voor. Zij presenteren hun 'light tree', een interactief lichtobject voor een dorpsplein in Son.

Het team van het Jacob-Roelandslyceum verdiende het ticket voor de regiofinale tijdens de jaarlijkse Technasiumavond.

0 Berichten

TNB16 wordt mogelijk gemaakt door

De Technasium Netwerkbijeenkomst 2016 van aanstaande vrijdag wordt mogelijk gemaakt door alle ruim 35 aanwezige bedrijven en instellingen! Daarnaast bedanken we alvast in het bijzonder Kora at Evoluon, Brainport Industries en Werken bij Defensie.

0 Berichten

Zij zijn er bij

Al ruim 35 bedrijven en instellingen presenteren zich op de Technasium Netwerkbijeenkomst 2016! Vrijdagmiddag 29 januari van 15.00 tot 17.00 uur zullen onze leerlingen in het Evoluon kennismaken en contacten leggen met bedrijven en instellingen uit diverse bètawerelden.

Bedrijven die nog mee willen doen zijn nog altijd welkom en kunnen zich nog steeds aanmelden!

7 Berichten

Datum Netwerkbijeenkomst 2016

De datum voor de Netwerkbijeenkomst 2016 is bekend! Op vrijdagmiddag 29 januari hopen we weer een groot aantal bedrijven te mogen verwelkomen in het Evoluon, zodat al onze leerlingen van klas 4 en vwo-5 kennis kunnen komen maken. Meer informatie volgt spoedig via deze website.

0 Berichten

Zes mooie meesterproeven

Vanmiddag vond voor het eerst een ontmoeting plaats tussen projectteams van de zes verschillende scholen van het netwerk. Ze presenteerden het resultaat van hun meesterproef aan de andere leerlingen én aan een jury bestaande uit Technatoren, docenten en schoolleiders. Ze lieten allemaal zien hoeveel kwaliteit het Technasium in huis heeft! Uiteindelijk gingen Mike, Nathalie, Wouter en Jorrit er met de eer, de bloemen en een mooie prijs vandoor. Op deze pagina lees je meer over de gepresenteerde projecten.

1 Berichten

Meesterproefteams ontmoeten elkaar!

Op donderdagmiddag 16 april organiseert het Technasiumnetwerk Brabant-Oost voor het eerst de Meesterproeffinale. In de collegezaal van het Eckartcollege ontmoeten de meest veelbelovende teams van de zes scholen elkaar. Ze geven een presentatie over hun werk en beantwoorden de vragen van een jury van Technatoren en schoolleiders. Ze maken hiermee kans op de allereerste Meesterproefprijs: de eer, een goede notitie voor in het portfolio en een mooie prijs om mee naar huis te nemen of te gebruiken in de verdere carrière. Meer informatie en de namen en projecten van de deelnemers vindt u hier. Publiek is welkom, maar we vragen u dan wel om u even aan te melden.

0 Berichten

TTA Regiofinale

Afgelopen vrijdag was de regiofinale van de Technasium Top Award! Alle teams hebben goed hun best gedaan en uitstekend werk afgeleverd. De leerlingen van het d'Oultremontcollege gaan ons netwerk vertegenwoordigen op de landelijke finale, gefeliciteerd en succes!

Klik hier voor meer!

De leerlingen van het d'Oultremontcollege met een model van hun idee voor energieleverend bouwen met behulp van biomimicry.
De leerlingen van het d'Oultremontcollege met een model van hun idee voor energieleverend bouwen met behulp van biomimicry.
5 Berichten

TTA Regiofinale

De regiofinale van de Technasium Top Award komt er aan! Op alle scholen van het netwerk Brabant-Oost hebben de leerlingen van de tweede klas als 'biomimitec architecht' ideeën bedacht om (op basis van biomimicry) het nieuwe gebouw van CAH Vilentum in Almere energieleverend te maken. Elke school heeft uiteindelijk één team uitgekozen dat op vrijdagmiddag 27 februari een presentatie houdt in de collegezaal van de Fontys in Eindhoven. Daar kan een plekje in de landelijke finale worden veroverd... We wensen alle teams heel veel succes!


Informatie over de Technasium Top Award is te vinden op: www.technasiumtopaward.nl.

1 Berichten

Eckartcollege wint brons bij het Crowd-ID School Project

Op 29 januari 2015 heeft Team Holst van het Eckartcollege Eindhoven de bronzen onderscheiding gekregen in het Crowd-ID School Project, een uitdaging georganiseerd door Philips Intellectual Property & Standards in samenwerking met Philips Jet-Net, gericht op het ontwikkelen van nieuwe en innovatieve product concepten. Een veelbelovende start op hun pad naar de toekomst.

Leerlingen van het Technasium van het Eckartcollege winnen brons bij het Crowd-ID School Project.
De Technasiumleerlingen Katja Luijben, Amber van Rooij en Evi Buurman​ presenteren hun onderscheiding voor de installatie over Gilles Holst, de oprichter van Philips NatLab, in het Philips Museum.
0 Berichten

Kick-off ‘Week van het Technasium’ met netwerkbijeenkomst

Met een succesvolle Netwerkbijeenkomst in het Eindhovense Evoluon is vrijdagmiddag de eerste Week van het Technasium geopend. 

250 Leerlingen van havo-4, vwo-4 en vwo-5 van de Technasiumscholen Eckartcollege  Eindhoven, Varendonckcollege Asten, Dr.-Knippenbergcollege Helmond, Jacob-Roelandslyceum Boxtel, D’Oultremontcollege Drunen en het Jeroen Bosch College Den Bosch legden contacten met het bedrijfsleven en maakten kennis met het Hoger Onderwijs uit de regio. Er werd enthousiast 'genetwerkt' en de bedrijven hebben diverse leerlingen geïnteresseerd voor een keuzeproject.


De scholen organiseerden dit jaar voor de zesde keer deze netwerkbijeenkomst. De Havo 4-, VWO 4- en VWO 5-leerlingen konden op deze middag opdrachten binnenhalen van zo’n 30 bedrijven en instellingen voor hun halfjaardurend keuzeproject voor het technische vak Onderzoeken en Ontwerpen.


Leerlingen van het Varendonck College uit Asten waren al vroeg aanwezig om te helpen met de voorbereiding.

Alle standhouders en gasten werden door hen welkom geheten en waar nodig geholpen bij het opbouwen.


De opening werd verzorgd door Marcel Kers, CSO bij PlantLab in ’s Hertogenbosch. PlantLab houdt zich voornamelijk bezig met groei van planten in afgesloten ruimten zonder daglicht. Deze technologie kan worden ingezet voor de productie van natuurlijk voedsel en bij de ontwikkeling en productie van medicijnen, cosmetica en smaak- en geurstoffen. Daarnaast zijn er mogelijkheden bij de bestrijding van hongersnood en opvang van vluchtelingen. Dit sprak zeker tot de verbeelding. Bij de vragen die de leerlingen achteraf mochten stellen was vooral ‘hoe lang duurt het voordat we de hongersnood hebben opgelost’ populair.

Daarna ging het netwerken van start.


Van een opdracht om een nieuwe varkensstal te bedenken tot het maken van een prototype van een robotarm. De scholieren konden er wel iets mee. De meeste scholieren sloten te dag af met het vinden van een opdracht. Tot vlak voordat de bussen weer naar huis vertrokken waren de leerlingen nog aan het netwerken en vroegen ze de opdrachtgevers de hemd van het lijf.


Doordat de bedrijven met een vergelijkbare achtergrond bij elkaar stonden, konden de jongeren makkelijk zoeken naar een opdracht die zij interessant vonden. Een leerling van het Varendonck College verwoorde het als volgt: ik wil graag iets met landschap. Als ik hier bij de stands kijk, dan zie ik dat er nog veel meer mogelijk is dan ik in eerste instantie dacht.


Deelnemende bedrijven zien het belang van samenwerking met de scholen om de interesse voor een technische vervolgopleiding bij de leerlingen te vergroten. Gijs van Dam, manager engineering bij Neways Advanced Applications in Son was één van de opdrachtgevers op de netwerkbijeenkomst. Hij wil graag aan de jongeren te laten zien dat zij als assembleurs van eletronica veel uiteenlopende opdrachten hebben voor techneuten. Van lean manufacturing tot flexibele automatisering – dit alles speelt zich bij hen op de werkvloer af.


Frans Gevers, zijn collega van Neways Technologies onderstreepte nog eens het belang van een dergelijke ontmoeting met de leerlingen. Gevers: ‘We kunnen allemaal wel zeggen dat we straks zo’n tekort aan techneuten hebben, maar dan moeten we er ook zelf iets aan doen om ze voor ons vak te interesseren’.


Ook Kas Verhagen van Enexis stond klaar om de jongeren, die misschien wel zijn toekomstige collega worden, te laten zien hoeveel techniek komt kijken bij het vervoer van elektriciteit. Van slimme meters tot het zelf produceren van energie door particulieren, het lijkt zo eenvoudig, maar hier zijn ook technische vakmensen voor nodig.


Dat Brainport Industries directeur John Blankendaal hier hetzelfde over denkt, blijkt wel uit het feit dat Brainport Industries voor de derde keer dit evenement heeft gesteund. Ook het Evoluon, Lenze, Omron en Dosign Engineering hebben een bijdrage geleverd.


In het kader van de ‘Week van het Technasium’ vinden de komende week op alle scholen van netwerk Brabant-Oost diverse activiteiten plaats in, rond of met het Technasium!

0 Berichten

Week van het Technasium gestart!

Met een succesvolle Netwerkbijeenkomst in het Eindhovense Evoluon is vrijdagmiddag de eerste Week van het Technasium geopend. Ongeveer 250 leerlingen van havo-4, vwo-4 en vwo-5 legden hun eerste contacten met het bedrijfsleven en maakten kennis met het Hoger Onderwijs uit de regio. Er werd enthousiast 'genetwerkt' en de bedrijven hebben diverse leerlingen geïnteresseerd voor een keuzeproject.


Een uitgebreid verslag en een foto-impressie van deze geslaagde middag zijn binnenkort te vinden op deze website. Intussen gaat de Week van het Technasium door met grote en kleine activiteiten op de zes scholen voor, door of over het Technasium.

0 Berichten

Marcel Kers, CSO van Plantlab is openingsspreker van de Netwerkbijeenkomst

Marcel Kers van PlantLab zal bij de opening van de Technasium Netwerkbijeenkomst een presentatie verzorgen. PlantLab houdt zich voornamelijk bezig met groei van planten in afgesloten ruimten zonder daglicht. Deze technologie kan worden ingezet voor de productie van natuurlijk voedsel en bij de ontwikkeling en productie van medicijnen, cosmetica en smaak- en geurstoffen. Daarnaast zijn er mogelijkheden bij de bestrijding van hongersnood en opvang van vluchtelingen.


Aanmelden voor de Netwerkbijeenkomst kan hier

0 Berichten

Programma Netwerkbijeenkomst bekend

Het programma voor de netwerkbijeenkomst op 23 januari 2015 is bekend

 

15:00                   Ontvangst

15:30                   Opening Technasium Netwerkbijeenkomst 2015
                              presentatie van Marcel Kers, CSO van PlantLab

15:45 - 17:00      Bedrijvenmarkt 

Aanmelden kan via deze link

2 Berichten

Netwerkbijeenkomst 2015

De datum voor de Technasium Netwerkbijeenkomst 2015 is bekend. Op vrijdagmiddag 23 januari maken zo'n 250 leerlingen in het Evoluon in Eindhoven kennis met een hopelijk groot aantal bedrijven uit de regio. We willen bij dezen alvast alle bedrijven die iets met bèta of techniek doen van harte uitnodigen om deel te nemen aan deze bijzondere middag! 

Aanmelden kan hier

Nieuwe website

De website van Technasium Brabant-Oost heeft een make-over gehad! Aan een deel van de website wordt nog gewerkt, onze excuses daarvoor. Naast de nieuwe website heeft het Technasium Brabant-Oost een nieuwe Facebookpagina en een Twitteraccount. Volg ons voor de laatste berichten!


Wat vind jij van deze nieuwe website? En wat moeten we volgens jou nog toevoegen?

0 Berichten