Voorbeeldprojecten onderbouw

Vanwege de privacy van zowel leerlingen als opdrachtgevers kunnen sommige namen en contactgegevens zijn verwijderd of zwart weergeven worden.

Download
JRL_3eklas_Golfmachine
Waar: Jacob-Roelandslyceum
Wie: 3 vwo
Omschrijving project: De opdrachtgever is expert op het gebied van het maken van golflaboratoria. Zij maken hiervoor op maat gemaakte aandrijf- en besturingssystemen voor golfgeneratoren en golfbrekers. Steeds vaker wordt er in de entertainmentindustrie ook gebruik gemaakt van golven. Hierbij kan gedacht worden aan attracties in pretparken of golfslagbaden. De opdrachtgever wil deze markt ook gaan veroveren maar hun huidige systeem is erg ingewikkeld en daardoor niet geschikt. De leerlingen werd gevraagd een systeem te ontwerpen waarmee golven gemaakt kunnen worden dat geschikt is voor de entertainmentindustrie.
Pijke Sem Freek V3 golfmachine.pdf
Adobe Acrobat document 865.8 KB
Download
JBC_2eklas_EnergielabelA
Waar: Jeroen Bosch College
Wie: 2 vwo
Opdrachtgever: Kuijpers
Opdracht: Woning van Energielabel G naar A brengen, adviesrapport
Wat: De regering wil voor 2030 de CO2 uitstoot terugdringen met 49%. We moeten allemaal onze bijdrage daaraan gaan leveren. Om deze CO2 reductie te krijgen gaan we als Nederland van het gasnet af. Ook zullen we ons elektriciteitsverbruik moeten gaan minderen en woningen in het algemeen duurzamer maken.
De opdrachtgever heeft de opdracht gekregen een jaren 30 woning zo aan te passen, dat deze 2030 klaar is!
JBC eindverslag Energielabel A 2 Vwo.pdf
Adobe Acrobat document 572.2 KB
Download
VDC_1eklas_Adviesrapport
Waar: Varendonck College
Wie: klas gy1a en at1a
Opdrachtgever: Waterschap Aa en Maas
Wat: Rivier de Aa ligt aan de rand van de gemeente Asten en stroomt globaal van zuid naar noord. De Aa heeft verschillende functies waaronder het afvoeren van water. Bij het beheer van de waterstand spelen verschillende belangen. Ter hoogte van de Dijkstraat is er sprake van een ingewikkeld stelsel van wegen en waterlopen.
Het waterschap gaat een perceel nabij de stuw opnieuw inrichten en de Aa zal weer toegankelijk worden voor vissen. In de huidige situatie kunnen er geen vissen de stuw passeren. De leerlingen maken een herinrichtingsplan voor het perceel rond de stuw in de Aa, waarbij een vispassage wordt opgenomen.
Brugklas_ Adviesrapport Waterschap Aa en
Adobe Acrobat document 787.5 KB
Download
ECK_1eklas_Ontwerpactiefkantoormeubel
Waar: Eckartcollege
Wie: 1e klassers
Wat: Voor O&O moeten wij een actief kantoormeubel ontwerpen, deze opdracht komt van een directrice van een middelbare school. Ze is pas geleden aangenomen en is bang dat ze teveel achter haar bureau zit met gevolg dat haar conditie achteruit gaat. Als oplossing moeten we iets maken waarbij ze haar conditie tijdens haar werkzaamheden kan bijhouden en verbeteren en wat niet teveel plek in neemt en haar werk niet stoort.
1819_Project klas b1v voor website techn
Adobe Acrobat document 275.0 KB
Download
VDC_3ejaars_Adviesrapport
Waar: Varendonck College
Wie: th3a + thv3
Opdrachtgever: Plaatselijke varkenshouder
Opdracht: Stimuleren voedselopname biggen
Wat: Een probleem in de varkenshouderij is de opname van voer na het spenen van biggen. De dieren worden dan weggehaald bij de moeder en in een nieuw hok geplaatst. Hierdoor krijgen ze stress en hebben ze niet meteen door waar ze moeten eten en dat ze moeten gaan eten. Aan de leerlingen de opdracht om te kijken: Hoe je kunt zorgen dat biggen minimaal 4x per dag getriggerd worden om naar de bak te komen en te gaan eten, zonder dat het arbeidsintensief is.
Derdejaars_ adviesrapport stimuleren voe
Adobe Acrobat document 1.1 MB