Voorbeeldprojecten onderbouw

Download
VDC_1eklas_Adviesrapport
Waar: Varendonck College
Wie: klas gy1a en at1a
Opdrachtgever: Waterschap Aa en Maas
Wat: Rivier de Aa ligt aan de rand van de gemeente Asten en stroomt globaal van zuid naar noord. De Aa heeft verschillende functies waaronder het afvoeren van water. Bij het beheer van de waterstand spelen verschillende belangen. Ter hoogte van de Dijkstraat is er sprake van een ingewikkeld stelsel van wegen en waterlopen.
Het waterschap gaat een perceel nabij de stuw opnieuw inrichten en de Aa zal weer toegankelijk worden voor vissen. In de huidige situatie kunnen er geen vissen de stuw passeren. De leerlingen maken een herinrichtingsplan voor het perceel rond de stuw in de Aa, waarbij een vispassage wordt opgenomen.
Brugklas_ Adviesrapport Waterschap Aa en
Adobe Acrobat document 787.5 KB
Download
VDC_3ejaars_Adviesrapport
Waar: Varendonck College
Wie: th3a + thv3
Opdrachtgever: Plaatselijke varkenshouder
Opdracht: Stimuleren voedselopname biggen
Wat: Een probleem in de varkenshouderij is de opname van voer na het spenen van biggen. De dieren worden dan weggehaald bij de moeder en in een nieuw hok geplaatst. Hierdoor krijgen ze stress en hebben ze niet meteen door waar ze moeten eten en dat ze moeten gaan eten. Aan de leerlingen de opdracht om te kijken: Hoe je kunt zorgen dat biggen minimaal 4x per dag getriggerd worden om naar de bak te komen en te gaan eten, zonder dat het arbeidsintensief is.
Derdejaars_ adviesrapport stimuleren voe
Adobe Acrobat document 1.1 MB